Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія
Бренд міста Кривий Ріг Прогноз погоды в Кривом Роге

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Навчальний процес

Пояснювальна записка

до навчальних планів Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №125 на 2014- 2015 навчальний рік.

 

У Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №125 навчаються 870 учнів, які розподілені за 30 класами.

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №125 на 2014-2015 навчальний рік здійснює свою освітню діяльність  та розробку робочого навчального плану згідно з нормативними документами:

1. Національної доктрини розвитку освіти.

2. Закону України «Про освіту».

3. Закону України «Про загальну середню освіту».

4. Концепції профільного навчання в старшій школі.

5. Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

6. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної  середньої освіти.

7. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

8. Положення про шкільне методичне об'єднання вчителів.

9. Наказу Міністерства освіти і науки України №128 від 20.02.2002 року «Про затвердження нормативів наповненості груп, класів загальноосвітніх шкіл та порядку   поділу на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

10. Hаказу Міністерства освіти і науки України № 460 від 16 квітня 2014 року № 460  «Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572».

11. Наказу Міністерства освіти і науки України №657 від 29.05.2014 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України №834 від 27.08.2010 року».

12. Наказу Міністерства освіти і науки України №664 від 29.05.2014 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409».

13. Листа Міністерства освіти і науки України №1/9-303 від 11.06.2014 року «Про навчальні плани загальноосвітніх  навчальних   закладів  та структуру  2014-2015 навчального року».

Робочі навчальні плани  закладу складено згідно наказу МОН України 2014 року «Про  навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2014-2015 навчальний рік» відповідно до Державного стандарту повної загальної середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004р. №24\ зі змінами \) враховують вимоги Концепції профільного навчання  щодо організації навчального процесу.

·        для 1 - 3 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молоді та спорту України від 10.06.2011 №572 (додаток 3);

·        для 4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 №682

(додаток 3);

·        для 5,6 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими  наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012р.№409,зі змінами,внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №664) (додаток 11);

·        для 7-9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004р. №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009р. №66 (додаток 4);

·        для 9 класу – з поглибленим вивченням математики -за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом МОН молодьспорт України від 23.05.2012р.№616;

·        для 10-11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010р. №834,зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 р. №657(додатки 5,9,16);

·         для індивідуального навчання згідно Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (зі змінами, внесеними згідно Наказу МОН України №432 від 19.05.2008) .

Заклад бере участь в регіональному експерименті з теми «Використання Інтернет – медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості» та в Міжнародному проекті «Intel. Шлях до успіху».

Початкова школа:

З метою формування і розвитку в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві введено факультативний курс з інформатики «Прикладна інформатика» (Програма факультативного курсу «Прикладна інформатика»призначена для учнів 1-11 класів. Автори: Журавльова Л.А.,Бодрик О.О.//Інформатика та інформаційні технології №1,2006р.)

Для учнів 1-х-4-х класів – по 1 годині факультативного курсу «Прикладна інформатика»;

З метою формування в учнів культури споживача, необхідної для якісного та безпечного споживання, що базується на засвоєнні прав споживача, визнаних світовою спільнотою та законодавством України введено курс за вибором «Азбука споживача» (програма курсу за вибором «Азбука споживача» для учнів 1-4 класів. Автори: Н Бородачова, Г.Лаврентьєва), для учнів 4-х класів – по 1 годині.

Варіативна складова навчального плану 1-4 класів використана для розвитку індивідуальних особливостей учнів, їх творчих здібностей та за бажанням батьків.

Основна школа:

З огляду на цілі та завдання експериментальної роботи з теми

"Використання Інтернет – медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості", що здійснюється на регіональному рівні, у 2014-2015 роках, за рахунок годин варіативної складової передбачено введення  факультативних занять.

Години варіативної складової надають можливість доповнити рівень стандарту додатковими годинами з метою більш якісної підготовки учнів до навчання у старшій профільній школі:

·        Intel «Шлях до успіху» Комп’ютерні технології для місцевої спільноти. (8-А кл, 8-Б кл,8-В кл. - по 1 год., 9-Б кл.-1 год.) за соціальною програмою корпорації Intel.

·         Факультативний курс для учнів 5,6,7 класів-6 годин «Прикладна інформатика» (Програма факультативного курсу «Прикладна інформатика» призначена для учнів 1-11 класів. Автори:Журавльова Л.А.,Бодрик О.О.//Інформатика та інформаційні технології №1,2006р.)

·        Факультативний курс для учнів 8 класів «Уроки для сталого розвитку»-1 година.

·        Факультативні заняття «Європейський вибір України» для учнів 8-х класів -1година (Тютюнник В.В.- декан факультету міжнародного співробітництва та Євроінтеграції ДОІППО м Дніпропетровськ,2004р.)

·        Факультативні заняття «Енергозбереження»  для учнів 6 кл. по 0,5 годин, 7 кл. по 1 годині. Програма затверджена  лист МОН України 1\11-5474 від 15 09.05

·        Факультативні заняття «Практикум з правопису української мови» для учнів 8-х кл.-1година,Укладачі:С.Омельчук,М.Чаловська.

Старша школа:

Навчальними планами старшої школи передбачаємо реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну складову. Години варіативної складової передбачені на факультативи, індивідуальні та групові заняття.

Навчальні плани для 10- х –11- х класів складено на основі Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженим наказом МОН України від 27.08.2010р. №834 «Про затвердження Типових планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню» (додатки 5,9,16) зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 29 травня 2014 року №657.

Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі,вона забезпечує більш глибоку підготовку старшокласників .З метою реалізації профільного навчання ,залежно від потреб учнів ,заклад працює за такими напрямами диференціації: природничо-математичний та філологічний .

10-А клас працюватиме за такими напрямами: філологічний

( української філології та англійської філології профілі ).

11-А клас працюватиме за такими напрямами: природничо-математичний та філологічний  (фізико-математичний та української філології профілі).

Години варіативної складової надають можливість доповнити рівень стандарту додатковими годинами з метою більш якісної підготовки учнів до навчання в основній профільній школі.

На курс «Захист Вітчизни» додатково відведено з варіативної складової навчального плану по 0,5 годин в 10 та 11класі в рахунок додаткових годин на предмети інваріантної складової. Паралельно з викладанням предмету «Захист Вітчизни» дівчатам 10-11-х класів викладатиметься курс «Основи медико-санітарної підготовки ».

З метою поглиблення знань учнів,набуття практичних навичок роботи із застосуванням засобів ІКТ,як то введення тексту до комп’ютера, використання різних програм для опрацювання даних різного типу,вихід в Інтернет,користування електронною поштою,робота з пошуковими системами,підготовка презентацій для учнів 10-11 класів, вводяться факультативні заняття за вибором.

·        Факультативні заняття «Intel. Шлях до успіху» «Комп’ютерні технології та майбутня професія» (10-А кл.-1год.,11 кл.0,5 год.) за соціальною програмою корпорації Intel.

·        Спецкурс з фізики «Методи розв’язування нестандартних задач з електродинаміки,оптики,атомної та ядерної фізики» 11-А кл.-1 год; (Укладачі: Левшенюк В.Я., Левшенюк Я.Ф.Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики,Харків,2009р).

·        Факультативні заняття з української мови «Стилістика сучасної  української  мови »10-А кл.-1 год.11-А кл. -1 год.;( Програма факультативів та спецкурсів 10-11 класів . Автор В.Федоренко. Київ. «Дивослово»,2007р).

·        Факультативні заняття з української мови «Ділове мовлення» 10-А кл.-1 год.11-А кл. -1 год.;( Програма факультативів та спецкурсів 10-11 класів . Автор В.Федоренко. Київ. « Дивослово»,2007р).

·        Спецкурс «Готуємось до незалежного оцінювання» 10-А кл.-1 год.11-А кл. -1 год.(Келесіді В.П., Букарєва Т.Б.,2006р)

·        Факультативні заняття з англійської мови «Краєзнавство. Велика Британія. США». Програма для профільного навчання 10-11 кл.-Київ, «Навчальна книга», 2003 р.

Гранично допустиме навантаження учнів 10-11 класів 33 год. встановлено у відповідності до Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх закладах (додаток 5,9,16 до наказу МОН України від 27.08.2010 р. №834).

Години фізичної культури та основ здоров'я не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження.

Науково-методичне забезпечення варіативної складової

Години варіативної складової Типових навчальних планів у Криворізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №125 передбачаються на  факультативні заняття. При розподілі варіативної складової навчального плану гранично допустиме навантаження розраховувалось на одного учня, а уроки фізичної культури не враховувались при визначенні цього показника:

 

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

 

Гранично допустиме навантаження

28

31

31

33

33

33

33

Навантаження інваріантної складової без фізичної культури

31-3=28

34-3=31

31-2,5=28,5

34-3=31

34-3=31

38-2=36

38-2=36

Варіативна складова передбачена Типовими навчальними планами

0,5

1,5

1,5

3

1

5

4,5

 

 

Додаткові години варіативної частини на вивчення окремих предметів інваріантної  складової розподілено таким чином:

 

5

кл.

6

кл.

7

кл.

8

кл.

9

кл.

10

кл.

11

кл.

Варіативна складова:

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

А

А

Додатковий час на поглиблене вивчення  математики

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

3,5

 

-

 

 

-

 

-

Спецкурс  «Методи розв’язування  задач з фізики

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

1

Спецкурс «Готуємось до незалежного оцінювання»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

0,5

 

0,5

Факультативні заняття:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Захист Вітчизни»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,5

 «Уроки для сталого розвитку»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

 

-

 

-

Інформатика Intel«Шлях до успіху» «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

 1

-

-

Інформатика Intel«Шлях до успіху» «Комп’ютерні технології та майбутня професія»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1

 

0,5

Інформатика «Прикладна інформатика».

0,5

0,5

0,5

1

1

1

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

Українська мова

«Стилістика сучасної  української  мови»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1

 

1

Українська мова

«Ділове мовлення»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1

 

1

«Європейський вибір України»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

«Енергозбереження»

-

-

-

0,5

0,5

0,5

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

«Практикум з української мови»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

«Фізика дивовижного»

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Країнознавство.Велика Британія США

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

 

Особливості організації навчального процесу

Навчальні плани Криворізької загальноосвітньої школи №125 спрямовані на задоволення освітніх запитів і потреб учнів та їх батьків. При складанні навчального плану враховано реальний стан навчально-методичного та кадрового забезпечення навчального процесу школи.

Тривалість уроків для учнів 1х класів – 35 хвилин, для учнів 2х-4х класів – 40 хвилин, для учнів 5-11- х класів – 45 хвилин, початок занять о 8.30

 Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2014-2015 навчальні заняття розпочинаються 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01вересня по 26 грудня,

ІІ семестр – з 12 січня по 29 травня.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61.У 1-4 класах (2-5 червня)- навчальні екскурсії,у 5-8 і 10 класах ( 01-12 червня)- навчальні екскурсії та практика.

Державна підсумкова атестація проводиться:

Випускники початкової школи (12-21 травня);

                     основної (01-08 червня);

                     старшої (22-28 травня).

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні- з 27 жовтня по 02 листопада;

зимові-з 29 грудня по 11 січня;

весняні з 23-29 березня

 Така структура і зміст навчальних планів спрямовують організацію навчально-виховного процесу в школі на збереження рівного доступу всім учням до здобуття якісних знань, та створення умов для майбутнього професійного самовизначення та самореалізації.

 

Директор школи                                 В. Максименко